Читалище "ПРОСВЕТА 1919" – Костандово

ХX-и Национален фолклорен фестивал “Костандово – 2015″

ХX-и Национален фолклорен фестивал “Костандово – 2015″

ХX-и Национален фолклорен фестивал

“Костандово – 2015″

ще се проведе

на 16 и 17май 2015 г.

Откриване на 16 май

от 11:00 часа

Организатори:

Кметство – Костандово

и

Читалище “Просвета-1919”

Реклама

Заповядайте на

ХIX-и Национален фолклорен фестивал

“Костандово – 2014″

на 17 и 18май 2014 г.

Откриване на 17 май

от 11:00 часа

Организатори:

Кметство – Костандово

и

Читалище “Просвета-1919”

* Да се включат в събитието са поканени читалищни колективи за изворен фолклор от цялата страна: песни, танци, народни  обичаи, хумор и др.

* Времетраене до 30 минути.

* Фестивалът няма конкурсен характер.

* Всички участници ще получат грамоти и почетния знак на фестивала.

* Организаторите осигуряват безплатен обяд.

* Транспортът и нощувките са за сметка на участниците.

Крайният срок за изпращане на заявките е 01 май 2014 г. на адрес:

4644 гр. Костандово, ул.”Христо Ботев” № 37,

общ. Ракитово, обл. Пазарджик

Читалище “Просвета-1919”

e-mail: prosveta_k_vo@abv.bg

За контакти:

Кметство – Костандово – тел. 03544 / 2221,2 222, е-mail: kostandowo@abv.bg

Читалище  “Просвета-1919“ – GSM: 0896913954, 0885115149,

е-mail: prosveta_k_vo@abv.bg

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

От……………………………………………………………….…………………………

(име)

При……………………………………………………………………………………..…

(институция)

Адрес и телефон за кореспонденция………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ръководител……………………………………………………………………………….

(трите имена)

Ще се представи с:

1……………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………….

Времетраене на изпълненията:……………мин.

Общ брой участници:……………………………………

 

МОЛИМ ,  ВЪРНЕТЕ ПОПЪЛНЕНАТА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

НЕ ПО- КЪСНО ОТ 01.05.2014година .

 

НА АДРЕС:

ЧИТАЛИЩЕ “ПРОСВЕТА-1919” 

ГРАД КОСТАНДОВО,пк:4644

ОБЩИНА РАКИТОВО

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИШКА

тел :  0885115149, 0896913954

 

         НЕОБХОДИМО Е  ЗАЕДНО СЪС ЗАЯВКАТА  ДА НИ  ИЗПРАТИТЕ ЦВЕТНИ СНИМКИ И КРАТКА ТВОРЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА , ЗА ДА МОЖЕМ ДА ГИ ВКЛЮЧИМ В РЕКЛАМНИТЕ ДИПЛЯНИ НА ФЕСТИВАЛА .Запишете вашите телефони за обратна връзка.!!!!!

 

 

                                                               Подпис и печат:

НОВИНИ

Ансамбъл „Бояна” с „Златна шевица”от международния фестивал в Костинброд

Ансамбъл за изворен фолклор „Бояна” при НЧ „Просвета-1919”- Костандово взе участие в международния фолклорен фестивал „Шопски наниз” в град Кост21027_592643740748735_1823765082_n[1]инброд. Участието ни беше на 21 април, разказа общинският съветник,  секретар  на НЧ „Просвета-1919” и танцьор в ансамбъла–Пламен  Киселов. В категорията ансамбли –нашият ансамбъл „Бояна” безапелационно спечели голямата награда „Златна шевица”. След изпълнението на постановката”Веселие в Костандово” и жури и публика станаха на крака и бурно аплодираха изпълнението на ансамбъла. Във  фестивала участваха над 150 състава и 2300 участника. 

ХVIII-и Национален фолклорен фестивал “Костандово – 2013″  ще се проведе на 18 и 19 май 2013 г.

Фестивалът се организира от Кметство – Костандово съвместно с Читалище “Просвета-1919”

* Да се включат в събитието са поканени читалищни колективи за изворен фолклор от цялата страна: песни, танци, народни  обичаи, хумор и др.

* Времетраене до 30 минути.

* Фестивалът няма конкурсен характер.

* Всички участници ще получат грамоти и почетния знак на фестивала.

* Организаторите осигуряват безплатен обяд.

* Транспортът и нощувките са за сметка на участниците.

ХVIІ-ият Национален фолклорен фестивал “Костандово – 20

Крайният срок за изпращане на заявките е 05 май 2013 г. на адрес:

4644 гр. Костандово, ул.”Христо Ботев” № 37,

общ. Ракитово, обл. Пазарджик

Читалище “Просвета-1919”

e-mail: prosveta_k_vo@abv.bg

За контакти:

Кметство – Костандово – тел. 03544 / 2221,2 222, е-mail: kostandowo@abv.bg

Читалище  “Просвета-1919“ – GSM: 0896913954, 0885115149,

е-mail: prosveta_k_vo@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ_2013